Επισκευή και επανασχεδιασμός φυσητού καλουπιού

Επισκευή και επανασχεδιασμός φυσητού καλουπιού

Το συγκεκριμένο καλούπι ανήκει στην κατηγορία των φυσητών και παράγει βαρέλι 220 λίτρων.

Μετά από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην πλάκα μορφής του πάτου του βαρελιού, μετρήθηκε και επανασχεδιάστηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό του μηχανουργείου μας ούτος ώστε να επιτευχθεί πανομοιότυπη μορφή με την προηγούμενη και αποφύγει ανομοιομορφιών με την εκατέρωθεν πλάκα μορφής. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στο κοπτικό μαχαίρι.