ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η κατασκευή καλουπιών injection είναι η κύρια δραστηριότητα του Μηχανουργείου μας. Πολλά χρόνια εμπειρίας και τεράστια τεχνογνωσία συμβάλλουν στην εύκολη και γρήγορη αποπεράτωση κάθε τέτοιας μήτρας.

Τα Καλούπια injection χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλαστικών αντικειμένων σε πρέσσες, όπου το πλαστικό λιώνει με τη θερμανσή του και εισρέει στο καλούπι από ενα σημείο της κοιλότητας με έγχυση (injection). Στο καλούπι υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ώστε ανοίγοντας, να απελευθερωθεί το κομμάτι.

Ανάλογα με τη χρήση των τελικων πλαστικών αντικειμένων, τα καλούπια, τα οποία έχουμε κατασκευάσει, χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Βιομηχανικά

β. Πώματα

γ. Συσκευασίας

δ. Είδη Σπιτιού

ΕΡΓΑ

Καπάκι συσκευασίας παγωτού

Καπάκι συσκευασίας παγωτού

Περισσότερα

Συσκευασία παγωτού 3 λίτρων

Συσκευασία παγωτού 3 λίτρων

Περισσότερα