ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στον τομέα αυτόν συγκαταλέγονται όλες οι μήτρες απλής χρήσεως όπως σαπουνιών, χυτοπρεσαριστών κ.α. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι αυτά που επιθυμεί ο πελάτης, από πλαστικές μήτρες, μέχρι και μεταλλικές.

ΕΡΓΑ